Společnost

V oblasti prodeje spojovacího materiálu působíme od roku 1995, nejprve jako soukromé rodinné sdružení bratrů Lubomíra a Milana Vrabcových, od roku 2002 potom jako obchodní společnost. Pružné rozšiřování sortimentu a poskytování nadstandardních obchodních služeb umožňuje prodávat v současné době spojovací materiál několika tisícům zákazníků.

Jsme firmou zaměřenou na obchod spojovacím materiálem. Ve snaze trvale uspokojovat požadavky našich zákazníků na kvalitu produktů i služeb a ve snaze ochránit životní prostředí i zdraví zaměstnanců budujeme efektivní integrovaný systém řízení s uplatněním zásad moderního managementu a oborových mezinárodních norem.

Jsme firma zabývající se velkoobchodem a maloobchodem spojovacího materiálu. Ke svým zaměstnancům i k dalším zainteresovaným stranám se chováme sociálně odpovědně, přičemž respektujeme systém managementu sociální odpovědnosti podle normy ISO 26000. Cílem je vytvářet a udržovat důvěru zaměstnanců i zákazníků v naše sociálně odpovědné a etické jednání vůči. Přijali jsme proto politiku sociální odpovědnosti.

Regionální zastoupení

Máme širokou síť prodejen. Najděte si tu svou nejbližší.

Firma VRABEC a VRABEC má již dlouhou historii v oblasti certifikovaného systému řízení. Již v roce 1998 bylo tehdejší sdružení poprvé certifikováno podle normy ISO 9002 a následně prošla úspěšnými recertifikačními a dozorovými audity podle ISO 9001. V roce 2008 potom byla certifikace rozšířena i podle norem ISO 14001 a OHSAS 18001.