English (en-GB)
Czech (Čeština)
English (en-GB)
English (en-GB)
Czech (Čeština)
English (en-GB)

Company

We have been active in the field of fastener sales since 1995, first as a private family association of brothers Lubomir and Milan Vrabec, and then as a trading company since 2002. Flexible expansion of the product range and the provision of superior business services allow us to sell fasteners to several thousand customers.

Jsme firmou zaměřenou na obchod spojovacím materiálem. Ve snaze trvale uspokojovat požadavky našich zákazníků na kvalitu produktů i služeb a ve snaze ochránit životní prostředí i zdraví zaměstnanců budujeme efektivní integrovaný systém řízení s uplatněním zásad moderního managementu a oborových mezinárodních norem.

Jsme firma zabývající se velkoobchodem a maloobchodem spojovacího materiálu. Ke svým zaměstnancům i k dalším zainteresovaným stranám se chováme sociálně odpovědně, přičemž respektujeme systém managementu sociální odpovědnosti podle normy ISO 26000. Cílem je vytvářet a udržovat důvěru zaměstnanců i zákazníků v naše sociálně odpovědné a etické jednání vůči. Přijali jsme proto politiku sociální odpovědnosti.

Regional representation

We have a wide network of stores. Find your nearest one here.

The company VRABEC a VRABEC has a long history in the area of certified system of quality control. Already in 1998 the company was for the first time certified according to ISO 9002:1994 and subsequently went through successful supervisory audit. As a company with limited liability the firm was certified in May 2002 according to the new ISO 9001:2001.