Czech (Čeština)
Czech (Čeština)
English (en-GB)

Centrála Loukov

Integrovaný systém řízení

Firma VRABEC a VRABEC má již dlouhou historii v oblasti certifikovaného systému řízení. Již v roce 1998 bylo tehdejší sdružení poprvé certifikováno podle normy ISO 9002 a následně prošla úspěšnými recertifikačními a dozorovými audity podle ISO 9001. V roce 2008 potom byla certifikace rozšířena i podle norem ISO 14001 a OHSAS 18001.

 

Firma je držitelem certifikátů českého sdružení CQS i prestižního mezinárodního IQNet. Vedle vlastní certifikace cílevědomě usiluje o vytvoření sítě certifikovaných dodavatelů.

 

Vedle prověřování certifikačními orgány zdokonalujeme svůj systém řízení jakosti formou náročných auditů prováděných našimi zákazníky (zejména z oblasti automobilového průmyslu). Naopak prověřujeme systémy řízení našich dodavatelů pomocí auditů zajišťovaných našimi zaměstnanci.

1998

Certifikace ČSN EN ISO 9002:1995

2002

Certifikace ČSN EN ISO 9001:2001

2005

Certifikace ČSN EN ISO 9002:2001

2008

Recertifikace ČSN EN ISO 9001:2001
Certifikace ČSN EN ISO 14001:2005
Certifikace ČSN EN ISO 18001:2008

2016

Recertifikace, u QMS a EMS přechod na revize norem z roku 2016

2013

Recertifikace systémů z roku 2011

2011

Recertifikace všech tří systémů

2009

Recertifikace ČSN EN ISO 9001:2009