Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme pomocí vyškolení personálu, vydání řídicích dokumentů a dále zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a ve spisové službě.

Garantem zabezpečujícím realizaci GDPR je Ing. Václav Brožek, telefon 736 540 520, e-mail v.brozek@vrabecavrabec.cz.

Ke stažení